ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)